Tartu Ülikoolis alustas tööd bioinseneeria instituut

1. jaanuaril alustas Tartu Ülikoolis tööd bioinseneeria instituut, mille direktori kohusetäitja on professor Mart Loog. Instituut kuulub loodus- ja täppisteaduste valdkonda ning selle ruumid paiknevad Chemicumis (Ravila 14a) ja Nooruse 1 õppehoones.

Bioinseneeria instituut loodi Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi toel meetme „Teaming for Excellence“ raames projekti DigiBio elluviimiseks, bioinseneeria arendamiseks ning teadmussiirde võimendamiseks. „Tänu DigiBio projektile saab instituudi, selle uute üksuste ja laborite ning partnerlussuhete toel välja arendada kestliku ja tipptasemel teaduskeskuse. Instituudi töö keskmes on biotehnoloogias kasutatavate rakkude geneetiline disain, nende konstrueerimine ja rakendamine,“ lisas Loog.

Instituuti luuakse bioinseneeria katseplatvorm suurandmete kogumiseks, bioinseneeria digitaliseerimise üksused ja tehnoloogiasiirde üksus.

Tehnoloogiainstituudist lähevad bioinseneeria instituuti üle molekulaarse süsteemibioloogia professori Mart Loogi, rakendusviroloogia professori Andres Meritsa, molekulaarse taimebioloogia professori Hannes Kollisti ja gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor Kaspar Valgepea töörühmad ning nende töötajad ja üliõpilased. Uude instituuti liigub ka puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor.

Instituudis hakatakse õpetama molekulaarbioloogia kaasprofessori Ilona Faustova juhitud loodusteaduste ja tehnoloogia ingliskeelset bakalaureuseõppekava ning koos tehnoloogiainstituudiga koordineeritakse biotehnika magistriõppekava. Tehnoloogiainstituudi doktorantidest ja nooremteaduritest liituvad instituudiga need, kelle põhijuhendaja kuulub alates 1. jaanuarist 2024 bioinseneeria instituudi koosseisu.

Bioinseneeria instituudi partnerid on Taani Tehnikaülikooli Novo Nordiski fondi bioloogilise jätkusuutlikkuse keskus ja Tallinna Tehnikaülikooli bioinseneeria laborid.